تبلیغات
منتظران مهدی - نام 313 یار امام زمان
منتظران مهدی
آقا پس کی میای
پنجشنبه 5 آذر 1394 :: نویسنده : Gom Name
موضوع:
ارسال: #1
نام های 313 نفر یار امام زمان (عج)

تعدا یاران امام زمان (عج) ۳۱۳ نفر میباشند که نام های آنها طبق روایات عبارتند از :
یاران پیامبر گرامی در روز «بدر» ۳۱۳ نفر بودند، یاران پیشوای
شهیدان امام حسین علیه السلام نیز که افتخار همراهی و شهادت او را در روز
عاشورا، داشتند، طبق برخی روایات ۳۱۳ نفر بودند و شگفتا که شمار یاران این
اصلاحگر بزرگ جهانی نیز، ۳۱۳ نفر خواهند بود.

روشن است که این وارستگان و شایستگان از بهترین انسانهای روی زمین، در
هنگامه ی ظهور و قیام آن گرامی هستند. و تمامی شایستگیها، ویژگیها،
لیاقتها، کفایتها، کارآییها و تواناییهای لازم برای اداره گیتی و تدبیر
امور جامعه بزرگ جهانی تحت رهبری آسمانی و رهنمودها و تعالیم نجات بخش امام
مهدی علیه السلام در وجود آنان متبلور است. خداوند، این برگزیدگان متفکر و
شایسته کردار را، از سرزمینها و نژادها و قاره های مختلف جهان برگزیده
است.

در خطبه ی «بیان» که منسوب به امیرمؤمنان علیه السلام است نام آنان و شهر و
دیارشان آمده است، در این لیست نام برخی شهرها و سرزمینهایی که آن
شایستگان از آنجا برمی خیزند برای ما ناشناخته و گاه نامهای آنها مشترک است
که ممکن است به یکی از جهات ذیل باشد:

۱- برخی از شهرهای نامبرده، در گذر روزگار تغییر نام یافته است.

۲- برخی در آینده ساخته می شود.

۳- یا اینکه در ثبت و ضبط این نامها، اشتباه و اغلاط چاپی رخ داده است به
هر صورت ما در اینجا به اندازه ی توان و امکان خویش، نام جاودانه ی یاران
امام عصر علیه السلام و نام شهر و دیار و قبیله ی آنان را طبق حروف الفبا
در جدولی می آوریم:

۱- ابان، [۱] از شهر «سنجار» در شمال عراق.

۲- ابراهیم، اتیوپی از شمال شرقی قاره آفریقا.

۳- ابراهیم، از جده در عربستان سعودی.

۴- ابراهیم، از سیراف در ایران و نزدیک خلیج فارس.

۵- ابراهیم، از شیراز.

۶- ابراهیم، از «کوره» در لبنان.

۷- ابراهیم، از مدینه.

۸- ابراهیم، از مکه.

۹- احمد، از آبادان.

۱۰- احمد، از ارمنستان.

۱۱- احمد، از بغداد.

۱۲- احمد، از جعاره که گویا نام روستایی است در اطراف نجف اشرف.

۱۳- احمد، از شوشتر.

۱۴- احمد، از «عقر» [۲] در عراق.

۱۵- احمد، از فرانسه یا قاره ی اروپا.

۱۶- احمد، از «فسطاط» در مصر.

۱۷- احمد، از «معاذه». [۳] .

۱۸- احمد، از منطقه «سعداوه».

۱۹- احمد، از «نصیبین» که نام شهری در ترکیه و روستایی در «حلب».

۲۰- احمد، از «یمن».

۲۱- ایوب، از «طالقان» در منطقه ی قزوین.

۲۲- بشر، از بیت المقدس.

۲۳- بشر، از «مرقیه» در سوریه.

۲۴- بکیر، از بحرین.

۲۵- تغلب، از «معاذه». [۴] .

۲۶-تکیه، از خرشان. [۵] .

۲۷- جابر، از تبار صحرانشینان «قسین».

۲۸- جابر، از «طالقان» در منطقه ی قزوین.

۲۹- جابر، از «یمن».

۳۰- جبرئیل، از «صنعا» در یمن.

۳۱- جبیر، از «یمن».

۳۲- جعفر، از «آبادان».

۳۳- جعفر، از «بحرین».

۳۴- جعفر، از خلاط شهری در منطقه ارمنستان.

۳۵- جعفر، از «سهم».

۳۶- جعفر، از سیلان در هندوستان.

۳۷- جعفر، از شیراز.

۳۸- جعفر، از «قزوین» در ایران.

۳۹- جعفر، از مدینه.

۴۰- جعفر، از نجف.

۴۱- جمیل، از «طالقان» در منطقه ی قزوین.

۴۲- جمیل، از منطقه «یمامه» در حجاز.

۴۳- حجر، از «یمن».

۴۴- حذیفه، از «مرو» خراسان یا شوروی سابق.

۴۵- حسن، از اسکندریه مصر.

۴۶- حسن، از بلخ که از شهرهای افغانستان است.

۴۷- حسن، که از زید از منطقه «بالس» در سوریه.

۴۸- حسن، از سیلان هندوستان.

۴۹- حسن، از کربلاء.

۵۰- حسن، از مدینه.

۵۱- حسن، از «معاذه». [۶] .

۵۲- حسین، از «ارمنستان» که در آن روزگار به بخش گسترده ای از ایران، ترکیه و آذربایجان شوروی گفته می شد.

۵۳- حسین، از ذهاب منطقه کرمانشاه.

۵۴- حسین، از کربلا.

۵۵- حسین، از کربلا.

۵۶- حسین، از مدینه.

۵۷- حسین، از «معاذه». [۷] .

۵۸- حصین، از «قادسیه» در عراق.

۵۹- حعفر، از «حمص» از شهرهای سوریه.

۶۰- حعفر، از رهاط از اطراف مکه.

۶۱- حعفر، از «طالقان» در منطقه ی قزوین.

۶۲- حفص، از سرخس در اطراف مشهد.

۶۳- حمدان، اتیوپی از شمال شرقی قاره ی آفریقا.

۶۴- حمزه، از آبادان.

۶۵- حمزه، از «صنعا» در یمن.

۶۶- حمزه، از مدینه.

۶۷- حوقل، از سیراف در ایران و نزدیک خلیج فارس.

۶۸- حویش، از «یمن».

۶۹- خالد، از سیراف در ایران و نزدیک خلیج فارس.

۷۰- خالد، از «طالقان» در منطقه ی قزوین.

۷۱- داود، از بیت المقدس.

۷۲- داود، از «طالقان» در منطقه ی قزوین.

۷۳- داود، از عمان.

۷۴- داود، از منطقه طائف.

۷۵- داوود، از دمشق.

۷۶- دراج، از تبار صحرانشینان «مصر».

۷۷- ریان، از تبار و نژاد تمیم که یکی از تیره های عرب بشمار می رود.

۷۸- زکریا، از طائف.

۷۹- زید، از منطقه «ضیعة».

۸۰- سبا، از طائف.

۸۱- سعد، از «بیضا». [۸] .

۸۲- سعد، از «طالقان» در منطقه ی قزوین.

۸۳- سعدان، از ساده در منطقه ی یمامه.

۸۴- سعید، از «بیضا».

۸۵- سعید، از «عکا» یا «عکه» از فلسطین.

۸۶- سمیع، از «صنعا» در یمن.

۸۷- سوید، از «معاذه». [۹] .

۸۸- سهیل، از منطقه «ضیف». [۱۰] .

۸۹- شبیب، از ساده در منطقه ی یمامه.

۹۰- شبیل، از اسکندریه مصر.

۹۱- شعیب، از «مرقیه» در سوریه.

۹۲- شعیب، از منطقه دیار.

۹۳- شیبان، از آبادان.

۹۴- شیبان، از اسکندریه مصر.

۹۵- شیبان، از سوس (شوشتر) در خوزستان ایران.

۹۶- شیبان، از «یمن».

۹۷- صادق، از «بلقا» از شهرهای اردن.

۹۸- صالح، از شیراز.

۹۹- صالح، از «طالقان» در منطقه ی قزوین.

۱۰۰- صالح، از عمان.

۱۰۱- صالح، از «قزوین» در ایران.

۱۰۲- صبیج، از حلب، از شهرهای سوریه.

۱۰۳- صدقه، از مراغه.

۱۰۴- صلیب، از ساده در منطقه ی یمامه.

۱۰۵- ضابط، از تبار صحرانشینان «اعقیل».

۱۰۶- طالوت، از جدة در عربستان سعودی.

۱۰۷- طاهر، از «فسطاط» در مصر.

۱۰۸- طاهر، از مدینه.

۱۰۹- طاهر، از «معاذه». [۱۱] .

۱۱۰- طلیق، از رمله از شهرهای فلسطین.

۱۱۱- طیب، از «عسکر مکرم» در خوزستان ایران.

۱۱۲- ظافر، از منطقه «یمامه» در حجاز.

۱۱۳- عاصم، از «یمن».

۱۱۴- عالم، از منطقه «ضیف». [۱۲] .

۱۱۵- عامر، از آبادان.

۱۱۶- عامر، از بحرین.

۱۱۷- عامر، از سامراء در عراق.

۱۱۸- عامر، از «یمن».

۱۱۹- عباس، از مدینه.

۱۲۰- عبدالرحمن، از «سند» پاکستان.

۱۲۱- عبدالرحمن، از «منصوریه» نام روستایی است در اهواز و بهبهان و تربت جام.

۱۲۲- عبدالرحمن، از انطاکیه، از شهرهای سوریه است.

۱۲۳- عبدالرحمن، از دمشق.

۱۲۴- عبدالرحمن، از «طالقان» در منطقه ی قزوین.

۱۲۵- عبدالسلام، از «هونین» در منطقه ی مصر.

۱۲۶- عبدالعزیز، از «طالقان» در منطقه ی قزوین.

۱۲۷- عبدالغفور، از دورق، نزدیک اهواز.

۱۲۸- عبدالقدوس، از «هجر» که نام روستایی است در بحرین و یمن و حجاز.

۱۲۹- عبدالقدیم، از «معاذه». [۱۳] .

۱۳۰- عبدالله، از بغداد.

۱۳۱- عبدالله، از شیراز.

۱۳۲- عبدالله، از «طالقان» در منطقه ی قزوین.

۱۳۳- عبدالله، از «فسطاط» در مصر.

۱۳۴- عبدالله، از «قزوین» در ایران.

۱۳۵- عبدالله، از کاشان.

۱۳۶- عبدالله، از کرمان.

۱۳۷- عبدالله، از «معاذه». [۱۴] .

۱۳۸- عبدالله، از مکه.

۱۳۹- عبدالله، از منطقه انطاکیه در سوریه.

۱۴۰- عبدالله، از منطقه طائف.

۱۴۱- عبدالمطلب، از بغداد.

۱۴۲- عبدالمهیمن، از آبادان.

۱۴۳- عبدالوارث، از آبادان.

۱۴۴- عبدالوارث، از روستاهای اسکندریه مصر بنام «بلست».

۱۴۵- عبدالوهاب، از «شیزر» در سوریه.

۱۴۶- عبدالوهاب، از سوس (شوشتر) در خوزستان ایران.

۱۴۷- عبدون، از «طالقان» در منطقه ی قزوین.

۱۴۸- عبیدالله، از کاشان.

۱۴۹- عبیدالله، از منطقه انطاکیه در سوریه.

۱۵۰- عتاب، از کوفه.

۱۵۱- عجلان، از تبار صحرانشینان «مصر».

۱۵۲- عزیز، از منطقه قطیف در عربستان سعودی.

۱۵۳- عقیل، از شهر «واسطه» در عراق.

۱۵۴- علوان، از انبار که از شهرهای مرزی عراق است.

۱۵۵- علوان، از «طالقان» در منطقه ی قزوین.

۱۵۶- علی، از بصره از شهرهای مهم عراق است.

۱۵۷- علی، از حله، از شهرهای عراق.

۱۵۸- علی، از «سمرقند» از شهرهای «ازبکستان».

۱۵۹- علی، از شهر «سنجار» در شمال عراق.

۱۶۰- علی، از طائف.

۱۶۱- علی، از «طالقان» در منطقه ی قزوین.

۱۶۲- علی، از فرانسه یا قاره ی اروپا.

۱۶۳- علی، از «قزوین» در ایران.

۱۶۴- علی، از مدینه.

۱۶۵- علی، از «معاذه». [۱۵] .

۱۶۶- علی، از منطقه «ضیعة».

۱۶۷- علی، از «نصیبین» که نام شهری در ترکیه و روستایی در «حلب».

۱۶۸- علی، از نیشابور.

۱۶۹- علی، از «همدان» نام شهری در ایران و «همدان» نام شهری در یمن.

۱۷۰- عمار، از «یمن».

۱۷۱- عمر، از «طالقان» در منطقه ی قزوین.

۱۷۲- عمر، از عسقلان از شهرهای فلسطین.

۱۷۳- عمر، از «قزوین» در ایران.

۱۷۴- عمر، از کازرون.

۱۷۵- عمر، از «منصوریه» نام روستایی در اهواز و بهبهان و تربت جام.

۱۷۶- عمر، از «مهجم» در یمن.

۱۷۷- عمران، از بیت المقدس.

۱۷۸- عمرو، از آبادان.

۱۷۹- عمرو، [۱۶] از تبار صحرانشینان «اغیر».

۱۸۰- عمرو، از مکه.

۱۸۱- عمیر، از «شوبک».

۱۸۲- عمیر، از «نجد» در حجاز و یا «عنتره» قبیله بزرگی از عرب.

۱۸۳- عون، از شهرکرد.

۱۸۴- عون، از عدن در «یمن».

۱۸۵- عیسی، اتیوپی از شمال شرقی قاره آفریقا.

۱۸۶- عیسی، از «طالقان» در منطقه ی قزوین.

۱۸۷- غربان، [۱۷] از تبار صحرانشینان «اعقیل».

۱۸۸- غیاث، از کوفه.

۱۸۹- فارس، از «هونین» در منطقه مصر.

۱۹۰- فاضل، از «نوبه»، منطقه مرزی مصر و سودان.

۱۹۱- فالح، از «طالقان» در منطقه ی قزوین.

۱۹۲- فرج، از «عرفه» نزدیک عرفات در اطراف مکه.

۱۹۳- فضیل، از «طالقان» در منطقه ی قزوین.

۱۹۴- فلاح، از منطقه «سعداوه».

۱۹۵- فلیح، از «طبریه» در فلسطین.

۱۹۶- فهد، از عسقلان از شهرهای فلسطین.

۱۹۷- فهد، از موصل.

۱۹۸- فهد، از «یمن».

۱۹۹- قادم، از منطقه انطاکیه در سوریه.

۲۰۰- قاسم، از آبادان.

۲۰۱- قاسم، از «کرخ» بغداد.

۲۰۲- قاسم، از مدینه.

۲۰۳- قبضه، از «طالقان» در منطقه ی قزوین.

۲۰۴- کثیر، از حبش.

۲۰۵- کثیر، از «معاذه». [۱۸] .

۲۰۶- کعب، از «یمن.»

۲۰۷- کلثوم، از «یمن».

۲۰۸- کلیب، از «هونین» در منطقه مصر.

۲۰۹- کوثر، از «لنجویه» جزیره ای در آفریقای شرقی.

۲۱۰- کوش، از عمان.

۲۱۱- لقمان، از «طالقان» در منطقه ی قزوین.

۲۱۲- لیث، از بحرین.

۲۱۳- لیث، از «قزوین» در ایران.

۲۱۴- مالک، از تبار و نژاد قبیله ای در «یمن».

۲۱۵- مالک، از سیراف در ایران و نزدیک خلیج فارس.

۲۱۶- مالک، از «عماره» در جنوب عراق.

۲۱۷- مالک، از «منصوریه» نام روستایی در اهواز و بهبهان و تربت جام.

۲۱۸- مالک، از «مهجم» در یمن.

۲۱۹- مالک، از «یمن».

۲۲۰- مبارک، از منطقه قطیف در عربستان سعودی.

۲۲۱- مجاهد، از سمرقند از شهرهای «ازبکستان».

۲۲۲- مجمع، از شهر ری.

۲۲۳- محارب، از بصره از شهرهای مهم عراق است.

۲۲۴- محروز، از خونج در آذربایجان ایران.

۲۲۵- محسن، از اسکندریه مصر.

۲۲۶- محمد، از اتیوپی در شمال شرقی قاره آفریقا.

۲۲۷- محمد، از آبادان.

۲۲۸- محمد، از تفلیس از شهرهای مهم ارمنستان.

۲۲۹- محمد، از تیره و تبار اوسیان مدینه که در صف انصار قرار گرفتند.

۲۳۰- محمد، از حلب، از شهرهای سوریه.

۲۳۱- محمد، از حله، از شهرهای عراق.

۲۳۲- محمد، از خلاط شهری در منطقه ارمنستان.

۲۳۳- محمد، از زید از منطقه «بالس» در سوریه.

۲۳۴- محمد، از سجار در اطراف شهر «بخارا» در منطقه ی قفقاز.

۲۳۵- محمد، از عسقلان از شهرهای فلسطین.

۲۳۶- محمد، از عمان.

۲۳۷- محمد، از «قزوین» در ایران.

۲۳۸- محمد، از «کبش» در بغداد.

۲۳۹- محمد، از کوفه.

۲۴۰- محمد، از مدینه.

۲۴۱- محمد، از «معاذه». [۱۹] .

۲۴۲- محمد، از مکه.

۲۴۳- محمد، از «منصوریه» نام روستایی در اهواز و بهبهان و تربت جام.

۲۴۴- محمد، از منطقه «بالس» در سوریه.

۲۴۵- محمد، از «مهجم» در یمن.

۲۴۶- محمد، از نجف.

۲۴۷- محمد، از «یمن».

۲۴۸- مرایی، از سامراء در عراق.

۲۴۹- مروان، از «عکا» یا «عکه» از فلسطین.

۲۵۰- مسنون، از خرشان. [۲۰] .

۲۵۱- مطر، از تبار صحرانشینان «کلاب».

۲۵۲- معشر، از منطقه «ألومه» که شهری در دیار «هذیل» است.

۲۵۳- معمر، از کازرون.

۲۵۴- مقداد، از «سن» نزدیک «تکریت» در عراق.

۲۵۵- ملاعب، از «طالقان» در منطقه ی قزوین.

۲۵۶- ملاعب، از «منصوریه» نام روستایی در اهواز و بهبهان و تربت جام.

۲۵۷- منبه، از تبار صحرانشینان «اعقیل».

۲۵۸- موسی، از عدن در «یمن».

۲۵۹- موسی، از «هجر» که نام روستایی است در بحرین و یمن و حجاز.

۲۶۰- مومی، از رمله از شهرهای فلسطین.

۲۶۱- مهاجر، از «طالقان» در منطقه ی قزوین.

۲۶۲- مهاجر، از نیشابور.

۲۶۳- میمون، از «عسکرمکرم» در خوزستان ایران.

۲۶۴- ناجیه، از سرخس در اطراف مشهد.

۲۶۵- ناصر، از تبار و نژاد قبیله ای در «یمن».

۲۶۶- نصیر، از «بالس» در سوریه.

۲۶۷- نصیر، از بحرین.

۲۸۶- نعیم، از «معاذه». [۲۱] .

۲۶۹- نوح، از خونج در آذربایجان ایران.

۲۷۰- نوح، از سیلان در هندوستان.

۲۷۱- نهراش، از تبار صحرانشینان «شیبان».

۲۷۲- نهروش، از هرات.

۲۷۳- واصل، از «نوبه»، منطقه مرزی مصر و سودان.

۲۷۴- هارون، از عسقلان از شهرهای فلسطین.

۲۷۵- هارون، از «قزوین» در ایران.

۲۷۶- هارون، از منطقه سلماس یکی از شهرهای آذربایجان.

۲۷۷- هارون، از منطقه نجد عربستان.

۲۷۸- هارون، از موصل.

۲۷۹- هلال، از شوشتر.

۲۸۰- هلال، از «طائف یمن».

۲۸۱- هواشب، از عمان

۲۸۲- هود، از «سن» نزدیک «تکریت» در عراق.

۲۸۳- هود، از «طالقان» در منطقه ی قزوین.

۲۸۴- هود، از کوفه.

۲۸۵-یحیی، از جعاره که گویا نام روستایی است در اطراف نجف اشرف.

۲۸۶- یحیی، از «صنعا» در یمن.

۲۸۷- یحیی، از «طالقان» در منطقه ی قزوین.

۲۸۸- یحیی، از منطقه ی انطاکیه در سوریه.

۲۸۹- یحیی، از منطقه «سعداوه».

۲۹۰- یعقوب، از قم.

۲۹۱- یعقوب، از «معاذه». [۲۲] .

۲۹۲- یوسف، از عسقلان از شهرهای فلسطین.

۲۹۳- یوسف، از منطقه طائف.

۲۹۴- یونس، از اصفهان.

۲۹۵- یونس، از عمان.

۲۹۶- یونس، از «فسطاط» در مصر.

۲۹۷- یونس، از کازرون.

*****************************************************************

افزون بر اینان شش تن از یاران آن حضرت نیز از «ابدال» خواهندبود که نام همه آنان عبدالله است.

و سه دوستدار دیگر خاندان وحی و رسالت بنامهای عبدالله، مخنف، وبراک، و نیز
چهار تن از دوستداران پیامبر خدا بنامهای، صالح میمون و هود، و دو آزاده
دیگر بنامهای عبدالله و ناصح که بظاهر جامه بردگان بر تن دارند، همگی به
هنگام ظهور آن اصلاحگر بزرگ زمین و زمان در کنار یاران شایسته کردار او
خواهند بود. [۲۳] .

[۱] لازم به ذکر است که مؤلف بر طبق الفبای شهرها آورده است ولی ما طبق الفبای نام یاران حضرت آوردیم.

[۲] نام قریه ای است نزدیکی کربلاء و همچنین نام روستایی است میان تکریت و موصل.

[۳] ظاهرا «معاذ» باشد که نام منطقه ای است در نیشابور که در مراصدالاطلاع
آمده و یا «معاذی» است که نام خاندان بزرگی است در مرو که لباب الانساب
آمده.

[۴] ظاهرا «معاذ» باشد که نام منطقه ای است در نیشابور که در مراصدالاطلاع
آمده و یا «معاذی» است که نام خاندان بزرگی است در مرو که لباب الانساب
آمده.

[۵] نام شهری است بر ساحل بحرین. رجوع شود به: لغت نامه ی دهخدا، ج ۶، ص ۸۵۰۵٫

[۶] ظاهرا «معاذ» باشد که نام منطقه ای است در نیشابور که در مراصدالاطلاع
آمده و یا «معاذی» است که نام خاندان بزرگی است در مرو که لباب الانسان
آمده.

[۷] ظاهرا «معاذ» می باشد که نام منطقه ای است در نیشابور که در
مراصدالاطلاع آمده و یا «معاذی» است که نام خاندان بزرگی است در مرو که
لباب الانسان آمده.

[۸] که در ایران، لیبی و جنوب یمن هم روستایی به این نام آمده است. خدا می داند که منظور کدام است.

[۹] ظاهرا «معاذ» باشد که نام منطقه ای است در نیشابور که در مراصدالاطلاع
آمده و یا «معاذی» است که نام خاندان بزرگی است در مرو که لباب الانساب
آمده.

[۱۰] شاید صحیح «ضیق» باشد که نام منطقه ای در نجد و شبه جزیره ی عربی است.

[۱۱] ظاهرا «معاذ» باشد که نام منطقه ای است در نیشابور که در مراصدالاطلاع
آمده و یا «معاذی» است که نام خاندان بزرگی است در مرو که لباب الانساب
آمده.

[۱۲] شاید صحیح «ضیق» باشد که نام منطقه ای در نجد شبه جزیره ی عربی است.

[۱۳] ظاهرا «معاذ» باشد که نام منطقه ای است در نیشابور که در مراصدالاطلاع
آمده و یا «معاذی» است که نام خاندان بزرگی است در مرو که لباب الانساب
آمده.

[۱۴] ظاهرا «معاذ» باشد که نام منطقه ای است در نیشابور که در مراصدالاطلاع
آمده و یا «معاذی» است که نام خاندان بزرگی است در مرو که لباب الانساب
آمده.

[۱۵] ظاهرا «معاذ» باشد که نام منطقه ای است در نیشابور که در مراصدالاطلاع
آمده و یا «معاذی» است که نام خاندان بزرگی است در مرو که لباب الانساب
آمده.

[۱۶] «عمر» هم ثبت شده است.

[۱۷] «عزبان» یا «عریان» هم ثبت شده است.

[۱۸] ظاهرا «معاذ» باشد که نام منطقه ای است در نیشابور که در مراصدالاطلاع
آمده و یا «معاذی» است که نام خاندان بزرگی است در مرو که لباب الانساب
آمده.

[۱۹] ظاهرا «معاذ» باشد که نام منطقه ای است در نیشابور که در مراصدالاطلاع
آمده و یا «معاذی» است که نام خاندان بزرگی است در مرو که لباب الانساب
آمده.

[۲۰] نام شهری است بر ساحل بحرین. رجوع شود به: لغت نامه ی دهخدا، ج ۶ ص ۸۵۰۵٫

[۲۱] ظاهرا «معاذ» باشد که نام منطقه ای است در نیشابور که در مراصدالاطلاع
آمده و یا «معاذی» است که نام خاندان بزرگی است در مرو که لباب الانساب
آمده.

[۲۲] ظاهرا «معاذ» باشد که نام منطقه ای است در نیشابور که در مراصدالاطلاع
آمده و یا «معاذی» است که نام خاندان بزرگی است در مرو که لباب الانساب
آمده.

[۲۳] الزام الناصب، ج ۲، ص ۱۱۶ و نوائب الدهور، ج ۲، ص ۲۹۲ ملاحم و فتن سید بن طاووس ۱۴۵٫
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 17 شهریور 1396 04:12 ق.ظ
You really make it seem so easy with your presentation but I find this matter
to be really something which I think I would never understand.
It seems too complicated and extremely broad for me.
I'm looking forward for your next post, I'll try to
get the hang of it!
دوشنبه 30 مرداد 1396 08:34 ق.ظ
Thanks for finally talking about >منتظران مهدی - نام
313 یار امام زمان <Loved it!
شنبه 14 مرداد 1396 12:53 ق.ظ
I am not sure where you are getting your info, but good topic.
I needs to spend some time learning more or understanding more.
Thanks for great information I was looking for this information for my mission.
جمعه 13 مرداد 1396 07:13 ب.ظ
I have read so many articles or reviews on the topic of the blogger lovers but this paragraph
is truly a good paragraph, keep it up.
شنبه 17 بهمن 1394 10:43 ب.ظ
با اجازه کپی کردم راضی باشید...
Gom Nameکپی کردن چیزی که مردم رو با امام زمان آشنا کنه هیچ ایرادی نداره
شنبه 17 بهمن 1394 10:39 ب.ظ
سلام...

ایول خیلی باحال بود اولین بارم بود همچین چیزی میخوندم....

ببینم یعنی کلا ینفر از 313 نفر از قم هستن؟؟؟

تااینجایی که من شمردمش 72 نفر از ایران بودن که بغیر از یدونه از قم و یدونم از اصفحان بقشون از قزوین و طالقان و آبادان بودن....
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ

با عرض سلام خدمت تمام مهدوی های عزیز.این وبلاگ تحفه ای برای
آقامون،سرورمون،مولامون،عزیزمون امام زمانه

مدیر وبلاگ : Gom Name
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

ساعت فلش: صلوات